restaurování korouhve - stav před a po

restaurování korouhve - stav před a po