Před restaurováním a po zásahu

Před restaurováním a po zásahu