vlevo nově vyhotovená replika dle originálu (vpravo)

vlevo nově vyhotovená replika dle originálu (vpravo)